EN

Udvisning

Mange mennesker i Danmark oplever at bliver udvist af Danmark med indrejseforbud i et antal år eller for bestandigt også selv om tilknytningen til Danmark er særdeles stærk og der ingen bånd er til oprindelseslandet.

Udlændingelovgivningen i Danmark går lige til stregen og måske nogen gange over grænsen. Det har den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i hvert fald flere gange konkluderet i deres domme. Men hvis der kommer nye væsentlige oplysninger i sagen kan spørgsmålet om udvisning blive indbragt for retten til fornyet prøvelse.

Er alle dine muligheder udtømt i det danske retssystem kan din sag om udvisning også blive indbragt for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.  

Advokat og forsvarer Lars Habib Lindkær Jensen er specialist i sager om udvisning. Dette kommer fra hans tidligere erfaring som anklager  og  fuldmægtig i Udlændinge-og Integrationsministeriet.

Kontakt os

Kontakt advokat Lars Habib Lindkær Jensen:  +45 2674 3126 eller kontakt@lindkaerlaw.dk