EN

Strafferet og økonomisk kriminalitet

Lindkær Advokater giver dig det bedste forsvar.

Er du sigtet eller tiltalt i en straffesag skal du kontakte en forsvarsadvokat hurtigst muligt. Undgå at tage til en politiafhøring uden en forsvarsadvokat. På den måde undgår du misforståelser med politiet og får lagt det rigtige forsvar fra begyndelsen af.

Lindkær Advokater er et advokatfirma med stor erfaring med strafferet. Vi har speciale i strafferet og advokat Lars Habib Lindkær Jensen er tidligere anklager ved Københavns Vestegns Politi og Statsadvokaten i København.

Dette giver Lindkær advokater en grundlæggende forståelse for og kendskab til politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder i forbindelse med retssager indenfor strafferet. Vores kendskab til anklagerens metoder, sikrer dig det bedst mulige resultat, hvad enten det er en frifindelse eller en lav straf.

Lindkær Advokater har advokater med møderet for byretterne og landsretterne. På denne måde kan vi sikre dig repræsentation hele vejen igennem dit forløb, hvis du er anklaget indenfor strafferettens bestemmelser.

Vores advokatfirma kan også hjælpe dig under din afsoning. Det kan bl.a. være vedrørende afsoningssted, prøveløsladelse, orlov, m.v.

Derudover bistår vi med forskellige typer opgaver der kan rejse sig i kølvandet på en straffesag, herunder mindre fogedsager, erstatning i anledning af strafprocessuel forfølgning, konkurskarantæner m.v. hvis du vælger en advokat fra Lindkær Advokater. 

Kontakt os