EN

Arbejds- og ansættelsesret

Lindkær leverer højt specialiseret rådgivning inden for arbejds- og ansættelsesret. Advokatfirmaet fører sager for både almindelige domstole og faglige voldgiftsretter.
Lindkærs fokusområde omfatter:
kollektiv arbejdsret
individuel ansættelsesret
funktionærret
tjenestemandsret
international arbejdsret
retsforholdene for direktører og andre ledende medarbejdere
lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.
Anmeldelser til Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med virksomheders konkurs.

Kontakt os