EN

Retssager, voldgift og konfliktløsning

Lindkær er et højt specialiseret advokatkontor indenfor rets-og voldgiftssager.

Vi fører sager for såvel privatpersoner som for erhvervsvirksomheder.

Lindkærs speciale i Retssager og Voldgift betyder, at vi bistår med kompliceret konfliktløsning.

Hvis dig eller din virksomhed skal opnå det rigtige resultat kræver det en advokat, der har en specialistviden i at føre rets- eller voldgiftssager.

Det at få lagt den rigtige strategi i en retssag, og de dertil mange taktiske overvejelser, der hører med, samtidig med den rette indsigt i processuelle regler er afgørende for sagens udfald. Dertil kommer den rette viden om det underliggende fagområde, som sagen drejer sig om.

Lindkær har den ekspertise der skal til, idet Lindkær advokater er erfarne procesadvokater.

Lindkær advokater har ført og fører løbende et stort antal retssager for Østre og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten og de danske byretter.

Yderligere fører vi sager for voldgiftsretter, herunder bl.a. Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Vi påtager os sager vedrørende:

Kontakt os