EN

Om os

Lindkær Advokatfirma

Kattesundet 2, 2. tv.
1458 København K.
Danmark

Telefon: +45 2674 3126

Email: kontakt@lindkaerlaw.dk

Lars Habib Lindkær Jensen

Advokat (L)

Sprog: Dansk, engelsk og spansk
Tlf.: (+45) 2674 3126
E-mail llj@lindkaerlaw.dk

Advokat Lars Habib Lindkær Jensen er en af de få advokater i Danmark, der har arbejdet på en rigsretssag. Lars har således været en del af anklagerteamet i Rigsretssagen mod Inger Støjberg. Dette har givet Lars en dyb indsigt i tilrettelæggelse af store og komplicerede retssager. Lars har desuden arbejdet ved Københavns Vestegns Politi og som medhjælper ved statsadvokaten i København. Lars har dyb indsigt i hvordan politiet arbejder og kan derfor give dig det bedst mulige forsvar.

Herudover har Lars arbejdet med civile retssager på specialiserede og større advokatkontorer som procesadvokat, hvilket sikrer dig eller din virksomhed at sagen bliver ført rigtigt og ikke mindst får det rigtige resultat.

Laura Maria Erlandsen Elberg

Laura er Ba. Jur og læser på 4. år på Københavns Universitet. På kontoret bistår Laura advokatfirmaet med blandt andet forberedelse af retssager og rådgivning af klienter. Laura har derudover selvstændige juridiske opgaver, såsom udarbejdelse af notater og processkrifter.

Advokaterhvervet

Advokaterne hos Lindkær er beskikket under Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disiplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler, som kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Forsikring

Advokaterne hos Lindkær er omfattet af vores ansvars- og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker Lindkærs udøvelse af advokatvirksomhed.