EN

Skattestraffesager

Lindkær advokatfirma er specialist i den strafferetlige del af skattesager.  Som erfaring forsvarsadvokat og tidligere anklager har Lindkær advokat dyb indsigt i myndighedernes tilrettelæggelse af skattestraffesager. På den måde får du det stærkeste forsvar.

Hvis du er blevet sigtet i en skattestraffesag er det vigtigt at du så tidligt som muligt i forløbet tager kontakt til en forsvarer med speciale i skattestraffesager, så du kan få den rigtige rådgivning og undgår faldgrupper. 

Lindkær advokatfirma påtager sig opgaver med:

  • Forhandling med SKAT om straf som forsvarer i bødesager
  • Valgt forsvarer i erhvervsstraffesager om økonomisk kriminalitet og skat
  • Udarbejdelse af strategi i forhold til den underliggende civile skattesag – hvad kommer først
  • Forhandlinger med SKAT og anklagemyndigheden
  • Udarbejdelse af materialesamlinger til retten som den ekstra indsats, der skal til for at løfte bevisbyrden for tiltaltes simple uagtsomhed eller vildfarelse
  • Forsvar i retten ved domstolene

 

Kontakt os

Kontakt advokat Lars Habib Lindkær Jensen: 26 74 31 26 eller på llj@lindkaerlaw.dk