EN

Insolvensret

Insolvensret er et stort forretningsområde for Lindkær Advokatfirma. Firmaet rådgiver i sager inden for insolvensret på et højt specialistniveau.

Advokat Lars Habib Lindkær Jensen har først mange konkurskarantænesager og sager om omstødelse. Kontoret har stor specialistviden inden for insolvensret.
Virksomheder, der er i økonomiske vanskeligheder, kan have stor gavn af at få rådgivning fra en advokat i forbindelse med forhandlinger med kreditorerne og ved indgåelse af akkordordninger.

Advokatfirmaet Lindkær hjælper kriseramte virksomheder, med rådgivning og sparring, inden en konkurs indtræder. Vi bistår i forbindelse med forhandlinger med banker og øvrige kreditorer i et forsøg på at undgå en konkurs.
Specialistviden inden for insolvensret omfatter desuden følgende:

  • Arbejde som rekonstruktør i rekonstruktionssager
  • Rådgivning vedrørende omstødelsessager og førelse af omstødelsessager
  • Førelse af sager om konkurskarantæne
  • Forhandling med kreditorer om frivillige akkorder
  • Arbejde som likvidator i tvangsopløsningssager
  • Rådgivning om gældssanering, herunder gældssanering i konkurs
 

I Lindkær advokatfirma lægger vi vægt på, at sagerne behandles på et højt fagligt niveau, og at sagsbehandlingen er effektiv og hurtig, så du kan få den rigtige hjælp.

Kontakt os