EN

Udbudsret

Lindkær yder bistand til både ordregivere og tilbudsgivere i alle led af processen, eksempelvis i forbindelse med valg af udbudsform, prækvalifikation, udarbejdelse/kvalitetssikring af udbudsmateriale, gennemgang af tilbud samt (v) gennemførelse af klagesager ved Klagenævnet for Udbud og de ordinære domstole.

Erhvervslejeret

Lindkær bistår med alle juridiske aspekter i relation til indgåelse, fortolkning og ophør af erhvervslejekontrakter, forhandling og vurdering af lejeniveau samt gennemførelse af sager ved domstolene, herunder vedrørende markedsleje, mangler, fortolkning m.v.

Kontakt os