EN

Entrepriseret, udbudsret og fast ejendom

For Lindkær er det essentielt at levere en helhedsorienteret rådgivning. Hvad betyder det?

Det betyder, at vi med udgangspunkt i dine behov rådgiver om alle aspekter inden for fast ejendom i form af entrepriseret, køb og salg, erhvervslejeret og udbudsret.

Vores rådgivning fokuserer på helheden med udgangspunkt i dine behov.

Køb og salg af fast ejendom:
Lindkær bistår med alle juridiske aspekter i relation til erhvervsmæssigt køb og salg af fast ejendom, eksempelvis
forberedelse og strukturering,
juridisk due diligence af alle relevante forhold,
forhandlinger om køb eller salg af fast ejendom samt
udarbejdelse af alle handelsdokumenter, berigtigelser, tinglysning, m.v.

Entrepriseret

Lindkær bistår med alle juridiske aspekter i relation til bygge- og anlægsopgaver, eksempelvis

strukturering af byggesagen samt planmæssige forhold,
kontraktdokumenter,
konflikter undervejs i byggeriet og efter afleveringen,
syn og skøn samt
bistand i eventuelle voldgifts- og retssager.

Udbudsret

Lindkær yder bistand til både ordregivere og tilbudsgivere i alle led af processen, eksempelvis i forbindelse med
valg af udbudsform,
prækvalifikation,
udarbejdelse/kvalitetssikring af udbudsmateriale,
gennemgang af tilbud samt (v) gennemførelse af klagesager ved Klagenævnet for Udbud og de ordinære domstole.

Erhvervslejeret

Lindkær bistår med alle juridiske aspekter i relation til
indgåelse, fortolkning og ophør af erhvervslejekontrakter,
forhandling og vurdering af lejeniveau samt gennemførelse af sager ved domstolene, herunder vedrørende markedsleje, mangler, fortolkning m.v.

Kontakt os